Soort project

Face to face inhome in Nederland en België

Opdrachtgever

Kantar

Uitgevoerde diensten

Continu face to face datacollectie verspreid over heel Nederland en België

De Eurobarometer is het langstlopende face to face onderzoek ter wereld. Volgens Wikipedia: “De Eurobarometer is een reeks van opiniepeilingen die sinds 1973 worden uitgevoerd namens de Europese Commissie om de publieke opinie in de EU-lidstaten in kaart te brengen. De informatie helpt de Commissie bij de voorbereiding van teksten, het nemen van beslissingen en de evaluatie van haar werk. De peilingen richten zich op onderwerpen die de burgers in de EU aangaan zoals de uitbreiding van de Unie, de sociale situatie en beleidsterreinen zoals gezondheid, cultuur, informatietechnologie, milieu, defensie en de Euro.”

MCM Research voert dit onderzoek uit in opdracht van Kantar. In Nederland doen we dit sinds 2018, in België sinds 2021. In beide landen gebeurt dit door teams (projectleiders en interviewers) die dit ook voor die tijd al voor Kantar uitvoerden en de overstap naar MCM maakten.

Acht tot negen maal per jaar vindt er een meting plaats, waarbij we in 11- 13 dagen 1.000 gesprekken realiseren bij mensen thuis. Per wave verschillen de onderwerpen en ze gaan ook zeker niet altijd over de EU. Het gaat wel over onderwerpen, waarover de Europese Commissie een besluit wil nemen. De Eurobarometer geeft de Europese burger een stem in deze besluitvorming. Zo zijn de afgelopen tijd actuele onderwerpen als immigratie en klimaatverandering behandeld, maar ook onderwerpen als investeren in wetenschap en de rol die burgers zien voor de EU.

De Eurobarometer vindt plaats in alle EU lidstaten, soms aangevuld met kandidaat-landen en andere geassocieerde landen. De resultaten van de Eurobarometer zijn openbaar en te vinden onder https://europa.eu/eurobarometer

Bekijk ook deze projecten

Harm Weber

Operationeel Directeur Mobiel Centre Marktonderzoek (MCM)

Ik maak graag een afspraak met je om onze oplossingen te bespreken.

Tim Seldeslachts

Managing Director MCM Research België

Ik help je graag verder met al je vragen rond ons aanbod in België

Pierre Radix

Country Director France

Ik kijk graag met u naar de onderzoeksmogelijkheden.