1. Home
  2. |
  3. Disclaimer

Disclaimer

No-Shop

Voor marktonderzoekers is het vertrouwen van consumenten in marktonderzoek van het grootste belang. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de mening van consumenten.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van deze website, mail dan naar info@mcm-research.com