1. Home
 2. |
 3. Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Mobiel Centre hier mee om gaat. Zo wordt er uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast lees je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

1.1. Bedrijfsomschrijving

Mobiel Centre Marktonderzoek B.V. (hierna MCM genoemd) faciliteert marktonderzoek. Zo werven wij respondenten voor deelname aan onderzoek op locatie(s) tot online onderzoek. Maar ook telefonisch onderzoek, straat interviews, in home onderzoek en postaal/schriftelijk onderzoek horen tot onze dienstverlening. Wij zijn gespecialiseerd in datacollectie en de verwerking van deze data. Consumenten kunnen zich in het panel Mobiel Panel inschrijven om mee te doen aan smaak- en producttesten op onze Test Centres waarvoor men vaak een vergoeding ontvangt.

1.2. Keurmerken

MCM is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en houdt zich aan de gedragscode van de MOA Fairdata en ESOMAR. Daarnaast zijn wij in het bezit van ISO certificaat 20252:2019.

1.3. Bedrijfsgegevens

Mobiel Centre Marktonderzoek B.V. | www.mcm-research.com | info@mcm-research.com | +31 (0)36 53 14 604 | Markerkant 14 1 | 1314AP | Almere | BTW nr. NL 8000.97.452.B01| KvK Lelystad 39049329

Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door MCM. Hieronder worden deze toegelicht.

2.1. Persoonsgegevens van opdrachtgevers

 • MCM neemt contact op (per mail en telefonisch) tijdens het uitvoeren van projecten. Dit contact wordt gebruikt om te kunnen overleggen en statusupdates te kunnen sturen over het project.
 • MCM neemt contact op (per mail en telefonisch) om een relatie met haar opdrachtgevers te onderhouden.
 • MCM verstuurt nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.
 • MCM gebruikt de financiële gegevens van het bedrijf waar de contactpersoon voor werkt om facturatie mogelijk te maken aan het eind van een project.

2.2. Persoonsgegevens van respondenten

 • Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website mobielpanel.nl (onderdeel van MCM) geef je toestemming om deze persoonlijke gegevens op te slaan in onze panelledendatabase. Voorts geef je toestemming dat deze gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden met partijen om de kwaliteit en effectiviteit van marktonderzoek te kunnen waarborgen. Deze gegevens zullen overigens geen ander doel dienen dan om de kwaliteit en de effectiviteit van marktonderzoek voor de opdrachtgevers te kunnen waarborgen.
 • Door het geven van persoonlijke gegevens via een papieren of computergestuurde vragenlijst (tablet, laptop of telefonisch) geef je toestemming om deze persoonlijke gegevens op te slaan in de onderzoek software. Voorts geef je toestemming dat deze gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden met partijen om de kwaliteit en effectiviteit van marktonderzoek te kunnen waarborgen. Deze gegevens zullen overigens geen ander doel dienen dan om de kwaliteit en de effectiviteit van marktonderzoek voor de opdrachtgevers te kunnen waarborgen.
 • Je kunt uitnodigingen voor deelname aan marktonderzoek verwachten, via email, telefonisch of per sms.
 • Deelnemers aan marktonderzoek via MCM gaan akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op mobielpanel.nl

2.3. Persoonsgegevens van sollicitanten

 • MCM verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de site Indeed, via indeed.nl of de interne vacatures op www.mcm-research.com

2.4. Persoonsgegevens van medewerkers

 • MCM verzamelt en verwerkt gegevens van medewerkers voor allerhande human resource activiteiten zoals salarisverwerking, verzuim, verzekeringen en de Belastingdienst.

2.5. Persoonsgegevens algemeen

 • De website van MCM verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met behulp van Google Analytics
 • Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door MCM. Deze worden verwerkt door onderstaande bedrijven.

3.1. Ontvangers persoonsgegevens en opdrachtgevers

 • De projectstatus en facturatie wordt uitgevoerd door een systeem dat is gebouwd door MCM en Nebu. Dit systeem wordt intern gehost bij MCM.
 • De nieuwsbrieven worden verstuurd via een CMS systeem. Dit wordt gehost door XS-4ALL.

3.2. Ontvangers persoonsgegevens respondenten

 • Versturen van wervingsmail, beheren van projectdata en beheren van persoonsgegevens panelleden wordt uitgevoerd door Nebu software.
 • SMS berichten via KPN.
 • De antwoorden die je geeft in onze vragenlijsten worden strikt vertrouwelijk en integer behandeld en volledig anoniem verwerkt al dan niet met gebruik van analysetechnieken. Je medewerking aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Rapportages aan opdrachtgevers zijn altijd anoniem en niet naar individuele personen herleidbaar. Herleidbare gegevens zoals naam of e-mail adres worden nooit ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgevers of aan derden zonder jouw toestemming. Hierbij wordt je geïnformeerd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden naar welke opdrachtgever gaan. In sommige gevallen dient MCM jouw toestemming te vragen voor het verzamelen van specifieke gegevens of voor het opnemen van jouw identificeerbare gegevens in een rapportage. Deze toestemming kan je intrekken, echter er is geen sprake van terugwerkende kracht.

3.3. Ontvangers persoonsgegevens sollicitanten

MCM verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via Indeed en via de website www.mcm-research.com

3.4. Ontvangers persoonsgegevens medewerkers

MCM verzamelt en verwerkt gegevens van medewerkers bij de volgende bedrijven: Meeuwsen ten Hoopen, loonsoftware.

Verzameling van naslagwerk

4.1. Verkrijgen van naslagwerk voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen indien gewenst naslagwerk als video-, foto- en audio opname ontvangen van onderzoek uitgevoerd op onze Test Centres of andere locaties (zoals in home). Dit wordt altijd beveiligd verstuurd en wordt maximaal 1 maand opgeslagen. Het is na deze periode niet meer mogelijk het naslagwerk alsnog te verkrijgen.

4.2. Deelname aan marktonderzoek door respondenten

Bij deelname aan onderzoek kunnen er op onze Test Centres of andere locaties video- of audio-opnames gemaakt worden. Tevens kan het interview vast worden gelegd in notulen of op papier. Bij deelname aan marktonderzoek erken je dat jouw persoonsgegevens die in het kader van het desbetreffende project zijn verzameld, door onze opdrachtgever uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van de voltooiing van het project.

4.3. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MCM, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Rechten

5.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MCM vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met MCM. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2. Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MCM. Je gegevens omtrent panel kun je aanpassen via de website www.mobielpanel.nl

5.3. Recht op het indienen van een klacht

Heb je vragen naar aanleiding van de omgang door MCM met persoonsgegevens of heb je een klacht, neem dan rechtstreeks contact op met MCM, te bereiken via Markerkant 14 1 te Almere, info@mcm-research.com of telefonisch via +31 (0)36 53 14 604. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat MCM jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mcm-research.com onder toezending van een kopie identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, documentnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Verplichte gegevens

6.1. Verplichte gegevens opdrachtgevers

 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer.
 • Bedrijfsgegevens zoals bezoekadres en financiële gegevens voor facturatie.

6.2. Persoonsgegevens van respondenten

 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor selectie- en onderzoeksproces zoals woonplaats, leeftijd, beroep, gezinssamenstelling.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifiek marktonderzoek zoals dienst- of productgebruik.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om een incentive (vergoeding) over te maken op de rekening van een respondent.

6.3. Persoonsgegevens van sollicitanten

De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

6.4. Persoonsgegevens van medewerkers

 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
 • Financiële gegevens voor het uitbetalen van het salaris.
 • Basis administratiegegevens zoals woonplaats en gezinssamenstelling.

6.5. Beveiliging