1. Home
  2. |
  3. Filteren
  4. |
  5. |
  6. European Social Survey

European Social Survey

Soort project

Face to face inhome in België

Opdrachtgever

Kantar

Uitgevoerde diensten

Face to face datacollectie verspreid over heel België

De European Social Survey (ESS) voeren we in België uit onder de naam “Europees Sociaal Onderzoek”. Het is een wetenschappelijk onderzoek (in België onder leiding van de KU Leuven) dat sinds 2001 iedere twee jaar wordt gehouden in meer dan dertig Europese landen. We voeren in 2021-2022 1.750 interviews uit van circa een uur. Respondenten ontvangen vooraf een brief en een folder, vervolgens vraagt de interviewer aan de deur om deelname.

ESS bestudeert wat mensen denken over de samenleving en de maatschappelijke veranderingen die ons leven beïnvloeden. Het onderzoek geeft mensen een unieke kans om hun mening te uiten over onderwerpen zoals politiek, milieu en migratie.

ESS wil een betrouwbare bron zijn van gegevens voor wetenschappers, beleidsmakers en politici. Enkele voorbeelden: tussen 2003 en 2018 zijn op basis van de gegevens ruim 4.500 wetenschappelijke artikelen geschreven. In 2019 zijn er meer dan 1.000 artikelen in divers media op basis van ESS verschenen.

ESS:

  • bevordert het wetenschappelijk debat
  • geeft input aan overheidsbeleid
  • bereikt en verspreidt hogere standaarden in internationaal vergelijkend onderzoek in de sociale wetenschappen, zoals bijvoorbeeld vragenlijstconstructie, steekproeftrekking, dataverzameling en vergroting van de zuiverheid en betrouwbaarheid van enquêtevragen.

De onderzoeksdata worden ook toegepast voor training van Europese onderzoekers in de sociale wetenschappen in vergelijkende kwantitatieve meting en analyse. De resultaten van de ESS zijn openbaar.  Voor een korte en duidelijke uitleg verwijzen we ook naar deze video van minder dan vier minuten op YouTube.  De volgende link geeft specifieke informatie over de ESS in België. 

Bekijk ook deze projecten

Harm Weber

Sales & Marketing Director

Ik maak graag een afspraak met je om onze oplossingen te bespreken.

Tim Seldeslachts

Managing Director België

Ik help je graag verder met al je vragen rond ons aanbod in België

Pierre Radix

Country Director France

Ik kijk graag met u naar de onderzoeksmogelijkheden.