1. Home
 2. |
 3. Filteren
 4. |
 5. |
 6. PIAAC onderzoek naar kennis en vaardigheden van de bevolking

PIAAC onderzoek naar kennis en vaardigheden van de bevolking

Soort project

Face to face inhome in Nederland

Opdrachtgever

Kantar

Uitgevoerde diensten

Face to face datacollectie verspreid over heel Nederland

Aan PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) nemen in 2021-2022 34 landen van over de hele wereld deel. Wij verzorgen samen met Kantar het Nederlandse deel, waarbij wij voor het uitvoeren van de interviews zorgen. Het gaat in totaal om 6.500 interviews in Nederland van ca. 90 minuten. Eerdere waves waren in 1994, 2008 en 2013. Respondenten zijn willekeurig geselecteerd en krijgen een brief met een folder. Vervolgens vraagt een interviewer aan de deur om deelname.

PIAAC is een onderzoek van de OESO. Het meet de lees- en rekenvaardigheid van de bevolking. Bij leesvaardigheid moet er gedacht worden aan het begrip van teksten die men leest. Omdat dit onderzoek regelmatig en internationaal wordt uitgevoerd kan worden gemeten:

 • hoe Nederland er internationaal voor staat – bepalend voor onze concurrentiepositie, dus welvaart in de toekomst;
 • hoe de lees- en rekenvaardigheid zich in Nederland ontwikkelt in de tijd – moeten onderwijsprogramma’s aangepast?

Na een vragenlijst over de achtergrond van de respondent, voert deze op de laptop van de interviewer opdrachten uit. Dit is nadrukkelijk geen examen, maar testen om te zien in hoeverre deze uitvoerbaar zijn. Ze worden ook als leuk ervaren. De resultaten van PIAAC geven inzicht in:

 • het niveau van taal- reken- en probleemoplossingsvaardigheden van 16-74 jarigen
 • de samenstelling en omvang van kwetsbare groepen zoals laaggeletterden
 • de samenhang tussen vaardigheden en economische (werk & inkomen) en niet-economische aspecten (gezondheid & sociaal vertrouwen).
 • de relatie tussen cognitieve en non-cognitieve persoonlijkheidskenmerken

Het NRO zet PIAAC in Nederland in opdracht van het ministerie van OCW uit. PIAAC wordt gecoördineerd door het Kohnstamm Instituut. De resultaten worden eind 2023 gepubliceerd.

Bekijk ook deze projecten

Harm Weber

Sales & Marketing Director

Ik maak graag een afspraak met je om onze oplossingen te bespreken.

Tim Seldeslachts

Managing Director België

Ik help je graag verder met al je vragen rond ons aanbod in België

Pierre Radix

Country Director France

Ik kijk graag met u naar de onderzoeksmogelijkheden.