1. Home
  2. |
  3. Filteren
  4. |
  5. |
  6. Nivel panel samenleven

Nivel panel samenleven

Soort project

Face to face op locaties door heel Nederland

Opdrachtgever

GfK

Uitgevoerde diensten

Face to face datacollectie onder deelnemers met een verstandelijke beperking

Nivel panel samenleven onderzoek

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg heeft om gegevens te kunnen verzamelen over de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, in 2006 het Panel Samen Leven opgezet. Dit Panel bestaat uit mensen met een lichte of matig verstandelijke beperking en hun directe naasten. In samenwerking met GfK zorgen wij dat mensen met een verstandelijke beperking worden geïnterviewd om na te gaan hoe mensen met een beperking hun deelname aan de samenleving ervaren, tegen welke knelpunten zij aanlopen en welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij hebben. Met dit onderzoek kunnen veranderingen en ontwikkelingen in beeld worden gebracht.

Gedurende een periode van ruim 8 weken worden alle respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het vraaggesprek. Onze interviewers maken vervolgens zelf een afspraak voor het vraaggesprek. Dit kan of direct met de respondent of via de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger. Het onderzoek heeft betrekking op een specifieke doelgroep en hier wordt in de wijze van communicatie dus ook rekening mee gehouden.

De onderzoeksuitkomsten worden anoniem in een rapport gebundeld. Dit rapport verschijnt iedere vier jaar en zal in 2022 worden aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verschijnen er jaarlijkse deelrapportages. De inzichten in de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking vormen belangrijke input voor het beleid dat gericht is op verdere integratie in de samenleving van deze doelgroep. Publicaties worden verspreid onder belangenorganisaties, huisartsen, instellingen, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast worden de onderzoeksuitkomsten aan de panelleden zelf teruggekoppeld via een (op de panelleden afgestemde) nieuwsbrief.

Als je geïnteresseerd bent in het onderzoek, kun je meer informatie vinden op de website van het Nivel. Alle onderzoeksresultaten van het Nivel zijn openbaar en zijn gratis te downloaden.

Bekijk ook deze projecten

Harm Weber

Sales & Marketing Director

Ik maak graag een afspraak met je om onze oplossingen te bespreken.

Tim Seldeslachts

Managing Director België

Ik help je graag verder met al je vragen rond ons aanbod in België

Pierre Radix

Country Director France

Ik kijk graag met u naar de onderzoeksmogelijkheden.